stage_image1_lg

Goma të gjera

Avantazhet e dukshme në krahasim me gomat me gjerësi standarde

Karakteristikat ngasëse, si ato verore, por në kushtet dimërore.

Gomat e gjera në dimër ofrojnë përparësi të konsiderueshme në krahasim me gomat me gjerësi standarde: në rrugë të thata dhe të lagëta, si dhe mbi dëborë të ngjeshur. Nëse nuk ju bind krahasimi i drejtpërdrejtë, ndoshta do ju bindin karakteristikat e tyre praktikisht konstante të drejtimit, të cilat janë shumë të ngjashme me ato verore, sikurse dhe pamja sportive.

Paraqitje e shkurtër e avantazheve të tyre:

  • drejtim më preciz
  • performanca të shkëlqyeshme në të gjitha kushtet dimërore
  • një shijim më i theksuar i përvojës sportive

PerformancatGoma e gjerë
Përdorim në rrugë të thatapo
Përdorim në rrugë të lagëtapo
Përdorim në dëborë të ngjiturpo
Frenim në dëborë të shkriftëpo
Lëvizje në akullpo