stage_image1_lg

Teknologjia

SSR – Goma run-flat vetëmbështetëse.

Rrota rezervë: një minus. Hapësira e bagazhit: një plus.

topic_intro_image1

Sistemi SSR është një teknologji gomash e zhvilluar posaçërisht nga Continental për goma me seksione të vogla dhe të cilat mbeten ende të përshtatshme për të gjitha disqet standarde.

Fakte të shpejta

  • Nëse ju shpohet goma, mund të bëni deri në 80 km në një shpejtësi prej 80 km/orë
  • do të keni nevojë për një rrotë rezervë
  • Të përshtatshme për disqe standarde
  • Efikasitet i mirë i karburantit (pesha e 4 gomave SSR < 5 goma klasike)

Materiali për shkarkim

topic_intro_image1

Karakteristikat teknike.

Sistemi SSR bazohet në një pjesë anësore të përforcuar vetëmbështetëse. Nëse goma është e shpuar, ky sistem parandalon që pjesa anësore të shtypë midis diskut dhe bazës ose që goma të rrëshqasë nga disku. Rrota rezervë nuk është më e nevojshme. Meqenëse nuk ka më nevojë për të pasur një rrotë rezervë në automjet, kjo do të thotë më pak peshë dhe rrjedhimisht efikasitet më të mirë të karburantit. Përveç kësaj, me këtë lirohet deri në 80 litra hapësirë shtesë në bagazh. Këshillohet të montoni sistemin në të katër rrotat, përveç nëse parashikohet ndryshe me ligj dhe riparimi i gomave nuk lejohet.


Kushtet teknike:

  • Kërkohet sistemi i monitorimit të presionit të gomave (TPMS)
  • Rekomandohet Kontrolli Elektronik i Stabilitetit (ESC) 

topic_intro_image1

Parimi i sistemit SSR.

Goma SSR ka një pjesë anësore të përforcuar që, në rast të shpimit të gomës, parandalon që disku të shtypë në pjesën anësore dhe gjithashtu i mundëson shoferit që të vazhdojë rrugën deri në një maksimum prej 80 km në shpejtësi deri në 80 km/orë.

topic_intro_image1

Kur shpohet një gomë standarde, mund të ndodhë që ajo të shtypë pjesën anësore midis diskut dhe rrugës. Në një situatë të tillë potencialisht të rrezikshme, goma mund të plasë ose të rrëshqasë nga disku.

topic_intro_image1