stage_image1_lg

Teknologjia

Goma rezervë

Goma rezervë Continental: një alternativë kompakte me të cilën kursejmë në peshë.

topic_intro_image1

Lëvizshmëri e vazhdueshme. Edhe kur goma është e shpuar.

Gomat rezervë janë synuar për përdorim të përkohshëm dhe të kufizuar në rastin e një gome normale të dëmtuar. Miratuar për shpejtësi deri në 80 km/orë.

Continental prodhon goma rezervë në përmasa dhe lloje të ndryshme për të gjitha automjetet më të zakonshme: nga automjetet e vogla të qytetit dhe limuzinat klasike deri te fuoristradat e rënda.

Shumë prodhues automobilash i pajisin automjetet e tyre me goma rezervë Continental që të mund të sigurojnë hapësirë më të madhe bagazhi ose të krijojnë hapësirë për sisteme alternative lëvizjeje.