Produkte për makinë / furgon / 4x4

stage_image1_lg

Etiketa e gomave të BE-së

Sfondi dhe kriteret

Etiketa e gomave të BE-së

Që nga nëntori 2012, etiketa standarde për gomat e automjeteve motorike do të jetë e detyrueshme në të gjithë Evropën: Etiketa e gomave të BE-së, bazuar në tre kritere, jep informacione mbi parametrat mjedisorë dhe të sigurisë së gomave me qëllimin e rritjes së sigurisë rrugore dhe kufizimit të ndotjes.

Si ta lexojmë etiketën

Siguria

Mbërthimi i sigurt në kushte me lagështirë është shumë i rëndësishëm për drejtim të sigurt të automjetit. Performanca klasifikohet në kategori, A deri G (megjithëse D dhe G nuk përdoren aktualisht). Distanca e ndalimit mes një gome të kategorisë A dhe një gome të kategorisë F mund të jetë deri në 18 metra.

Efikasiteti i karburantit

Rezistenca e ulët në rrotullim kursen karburant dhe ul emetimet e CO2. Gomat e kategorisë A ofrojnë efikasitetin më të lartë në karburant, ku çdo kategori deri në G rrit konsumin në karburant nga 0,42 - 0,56 mpg (0,08 - 0,1 litra/100 km) për një makinë që harxhon 36 mpg (6,5 litra/100 km).

Zhurma

Kjo është zhurma e jashtme e gomës, dhe matet me decibel. Sa më shumë viza të errëta të ketë në shenjën përkatëse aq më e zhurmshme është goma.

Ju lutemi të keni parasysh:

Konsumi aktual i karburantit dhe siguria në trafik varen shumë nga sjellja e shoferit, ku veçanërisht vlejnë këto: ngasja e lehtë mund të zvogëlojë ndjeshëm konsumin e karburantit, është mirë të kontrolloni rregullisht presionin e ajrit në goma pasi kjo siguron mbërthim optimal në rrugë të lagët dhe konsum efikas të karburantit, dhe gjithmonë duhet respektuar distanca e frenimit. Më shumë informacione:   

Etiketa e BE-së për gomat e prezantuar në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Evropian: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm

wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label