stage_image1_lg

Etiketa e gomave të BE-së

Deklarata jonë mbi Etiketën e BE-së për gomat

  • Continental e mirëpret Etiketën Evropiane të gomave dhe përmirësimin e informacionit rreth gomave për konsumatorët në pikën e shitjes.

  • Prej nëntorit 2012, të gjithë konsumatorët do të informohen rreth efikasitetit të karburantit, vetive të sigurisë dhe niveleve të zhurmës së gomave të reja përmes etiketës.

  • Mes kategorive, konsumi në karburant do të rritet ose do të ulet me 0,42 - 0,56 mpg (0,08 - 0,1 litra/100 km), ndërsa distanca e kërkuar për frenim për një rrugë të lagur me shpejtësi 50 mph (80 km/orë) do të rritet ose do të ulet me deri 6 m.

  • Testet e gomave të kryera nga revistat e makinave do të vazhdojnë të jenë një burim i rëndësishëm informacioni për konsumatorët, duke qenë se ato testojnë deri në 11 veti të mëtejshme që lidhen me sigurinë te produktet, përveç tre kritereve që tregohen në etiketë.

  • Në dimër, bëhen të rëndësishme edhe kritere të tjera të performancës së gomës që nuk përfshihen në etiketë. Shoferët duhet të konsultohen me burime alternative të publikuara, siç janë testet e gomave, këshillat e shitësve, materialet e prodhuesit, etj., kur blejnë goma dimërore.

  • Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni me specialistin tuaj të gomave ose vizitoni  www.tyre-label.com