Produkte për makinë / furgon / 4x4

stage_image1_lg

Etiketa e gomave të BE-së

Etiketa e gomave të BE-së

Etiketa e gomave të BE-së - Çfarë informacioni mund të gjendet në të?

Nisja
Image

Etiketa e gomave të BE-së

Që nga nëntori 2012, etiketa standarde për gomat e automjeteve motorike do të jetë e detyrueshme në të gjithë Evropën: Etiketa e gomave të BE-së, bazuar në tre kritere, jep informacione mbi parametrat mjedisorë dhe të sigurisë së gomave me qëllimin e rritjes së sigurisë rrugore dhe kufizimit të ndotjes.