stage_image1_lg

Teknologjia

ContiSilent™ - një gomë për më pak zhurmë në hapësirën e pasagjerëve.

Heshtja është tingulli. Tingull prestigjioz.

topic_intro_image1

ContiSilent™ është një teknologji për uljen e zhurmës së gomave, e zhvilluar në Continental.

Fakte të shpejta

  • Niveli i zvogëluar i zhurmës në të gjitha sipërfaqet e drejtimit
  • ContiSilent™ funksionon në të gjitha kushtet e motit
  • Të gjitha karakteristikat e tjera të drejtimit janë të pandryshuara
  • Pa cenuar kilometrazhin, kapacitetin e ngarkesës dhe kategorinë e shpejtësisë
  • E njëjta mënyrë montimi dhe magazinimi si për gomat normale

Materiali për shkarkim

Karakteristikat teknike.

Më pak zhurmë për më shumë relaksim.

ContiSilent™ është një teknologji për uljen e zhurmës së gomave, e zhvilluar në Continental. Është krijuar për të ulur zhurmën në hapësirën e pasagjerëve dhe në të gjitha sipërfaqet rrugore. Gomat ContiSilent™ kanë një jastëk me shkumë poliuretani me bazë polieteri, të ngjitur në pjesën e brendshme të faqes shkelëse. Sipërfaqja e jastëkut të shkumës mbetet e pandryshuar pavarësisht nga temperatura.

ContiSilent™ ndihmon në uljen e zhurmës në hapësirën e pasagjerëve deri në 9 dB(A), në varësi të llojit të automjetit, shpejtësisë së tij dhe sipërfaqes së karrexhatës. Deri tani teknologjia është e disponueshme vetëm për gomat verore dhe është në përputhje me të gjitha disqet më të zakonshme. Performanca në drejtim nuk ndryshon dhe gjithashtu nuk cenohet kilometrazhi, kapaciteti i ngarkesës dhe kategoria e shpejtësisë. Rekomandohet montimi në të katra disqet.


Parimi i sistemit ContiSilent.

topic_intro_image1

Goma ContiSilent™ përmban shkumë poliuretani me bazë polieteri. Shkuma është ngjitur fort në shtresën ngjitëse në pjesën e brendshme të faqes shkelëse të gomës. 

topic_intro_image1

Gjithashtu gjatë udhëtimit me shpejtësi të lartë, goma ContiSilent™ zvogëlon zhurmën nga rruga në hapësirën e pasagjerëve deri në 9 dB(A). Niveli i uljes së zhurmës në hapësirën e pasagjerëve varet nga lloji i automjetit, shpejtësia e tij dhe sipërfaqja e karrexhatës.