stage_image

Qendra për media

Etiketa e re e BE-së për gomat e krijuar për të siguruar më shumë informacion për konsumatorët

19/01/2021
  • Dizajn i ri i etiketës me klasifikim më të qartë për frenimin, rezistencën në rrotullim dhe emetimet e zhurmës
  • Informacioni i etiketës së BE-së për secilën gomë mund të shikohet me kodin QR
  • Piktograme të reja për lloje të ndryshme të gomave dimërore

Hanovër, 19 janar 2021.

Në maj 2021, një etiketë e re e BE-së për gomat do të prezantohet për t’u siguruar konsumatorëve informacion më të plotë në lidhje me karakteristikat e zgjedhura të gomave. Në etiketën e re, rezistenca në rrotullim dhe klasat e performancës së frenimit në lagështirë janë ristrukturuar, ndërsa performanca e zhurmës tani tregohet nga numri i decibelëve dhe shkronjat A, B ose C. Përdoruesit fundorë mund të aksesojnë informacion shtesë në lidhje me gomën e tyre të zgjedhur në një bazë të dhënash të BE-së duke skanuar kodin QR në etiketë. Një tjetër veçori e re lidhet me dy piktogramet që tregojnë nëse kjo është një gomë makine me mbërthim në borë që përkon me standardet e miratimit të llojit të BE-së, njohur gjithashtu si testi i flokut të dëborës dhe/ose një gomë pa kunja që ofron mbërthim në akull në përputhje me standardin e ri ISO. Nga maji 2021, informacioni i etiketës së gomave të BE-së duhet të vihet në dispozicion edhe për gomat e automjeteve të rënda të punës (Klasi C3).

Në etiketën e re, klasat A deri në C mbeten të pandryshuara. Për gomat C1 dhe C2, përkatësisht për makinat dhe furgonët, ato që më parë ishin në klasin E për rezistencë në rrokullisje dhe mbërthim në rrugë të lagur tani do të caktohen në klasin D që ishte më parë bosh, ndërsa ato që ishin më parë në klasat F dhe G do të caktohen në klasën E. Kjo e bën etiketën më të qartë dhe më të lehtë për t’u interpretuar.

 

Konsumatorët mund të shkarkojnë informacione të mëtejshme për secilën gomë duke skanuar kodin QR që shfaqet në këndin e sipërm djathtas të etiketës së gomës. Kodi QR ofron një lidhje me bazën e të dhënave EPREL (EPREL = Regjistri Evropian i Produkteve për Etiketimin e Energjisë), i cili përmban fletën e informacionit të produktit. Kjo tregon të gjitha vlerat e etiketave për gomën specifike, si dhe fillimin dhe përfundimin e prodhimit për modelin përkatës. Fletët e informacionit të produktit futen të gjitha në bazën e të dhënave të EPREL individualisht nga prodhuesi i gomave dhe, si në të kaluarën, caktimi në klasën e duhur të etiketës kryhet gjithashtu nga prodhuesi përkatës.

Etiketa e re e BE-së për gomat është krijuar për të ndihmuar konsumatorët të zgjedhin goma më efikase në karburant, duke marrë në të njëjtën kohë informacione në lidhje me distancat e frenimit. Për përdoruesit fundorë dhe drejtuesit komercialë, zgjedhja e gomave me rezistencë më të ulët në rrotullim mund të çojë në kursime të konsiderueshme për sa i përket kostove të karburantit, si dhe në emetime më të ulëta. Informacioni i qartë mbi mbërthimin në rrugë të lagur do të sjellë një siguri më të madhe në qarkullim, ndërsa informacioni mbi zhurmën e kalimit është hartuar për të ndihmuar në reduktimin e ndotjes nga zhurma e krijuar nga trafiku rrugor.

“Continental”, si ekspert i gomave, ka tendencën gjithashtu të ndihmojë partnerët komercialë në treg të marrin një pasqyrë më të mirë të mundshme të botës së gomave. Me ndarjen jo vetëm të informacionit, por edhe të njohurive dhe ekspertizës, kompania e teknologjisë me qendër në Gjermani, e njohur më shumë për gomat e tyre premium, është një partner i besueshëm në treg. Me rastin e etiketës së re të BE-së për gomat, kompania ka përgatitur, ndër të tjera - një faqe të dedikuar mbërritëse me të gjitha informacionet e mëtejshme. 

 

Për të aksesuar këtë informacion, ju lutemi vizitoni

https://www.continental.al/auto/gomat/new-eu-tire-label

Kontakti
press_contact_image_sidebar_luka_maselj
Luka Maselj

PR & Marketing communications B2C

Continental Adria pnevmatike d.o.o.
Zagrebška cesta 104
2000 Maribor
Slovenia

+386 24 50 34 48

+386 24 50 34 39