New content item

E përsosur. E provuar. E besueshme

Na kontaktoni

Kontakti i përgjithshëm

Image

Ju lutemi zgjidhni këtë opsion për pyetje të përgjithshme.

Lexo më shumë

Kontakti - pyetjet teknike

stage_image1_lg

Rekomandime për përdorim, miratime, këshillime dhe më shumë ... (gomat për automjetet vetjake dhe kamionët e lehtë)

Lexo më shumë

Në përputhje me rregulloret

compliance

Linja e hapur u jep njerëzve mundësinë që të japin vullnetarisht informacion në lidhje me praktikat e padrejta dhe shkeljet etike.

Lexo më shumë