stage_image1_lg

Kompani afariste

Goma për automjete komerciale

CVT_bu_about_us

Continental është një nga prodhuesit kryesorë të gomave të automjeteve komerciale në botë. Në fabrikat tona në të gjithë botën, ne prodhojmë goma për fusha të ndryshme aktivitetesh, të cilat karakterizohen nga larmia e automjeteve, kushteve të rrugës, kërkesave të blerësve dhe mënyrave të drejtimit të shoferëve të automjeteve. Gama jonë e shitjeve përfshin goma për kamionë dhe autobusë dhe goma të specializuara tregtare. Njësia jonë e biznesit ka evoluar nga një prodhues i gomave normale te një ofrues i zgjidhjeve të ndryshme, duke siguruar shërbime dhe zgjidhje të tilla si ContiLifeCycle™, ContiPressureCheck™ dhe Conti360° për të ndihmuar klientët tanë të optimizojnë biznesin.


Më shumë rreth gomave të kamionëve dhe autobusëve ...

Më shumë për gomat e specializuara tregtare ...