stage_image1_lg
Gomat Continental

WinterContact™ TS 860 S

Goma dimërore me performancë të lartë për automjete sportive të nivelit të lartë.

  • Performancë e shkëlqyeshme në dëborë për kënaqësi të madhe gjatë drejtimit.
  • Performancë më e mirë frenimi për sigurinë maksimale gjatë periudhës së dimrit.
  • Manovrim më i lartë në të thatë për drejtim sa më të saktë të mundshëm.
  • IRezistencë jashtëzakonisht e ulët në rrotullim për zvogëlimin e konsumit të karburantit.
Gjetësi i gomave
Të dhënat teknike
Teknologjia
Etiketa e gomave të BE-së
Përmasat
Skedari për shkarkim