stage_image1_lg
Gomat Continental

Vanco™ Contact 2

Rehati drejtimi për furgonë, i krahasueshëm me makinat vetjake.

  • Manovrim i shkëlqyer
  • Reagim i saktë në frenim dhe distancë e shkurtër ndalimi
  • Mbrojtje e shkëlqyeshme para mbrojtjes kundër rrëshqitjes në ujë
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve