stage_image1_lg
Gomat Continental

Vanco™ Camper

Stabilitet dhe pozicion të mirë në rrugë për rulotë.

  • Stabilitet shtesë në drejtim për rulotë, motorët me qendrën e gravitetit të zhvendosur mbrapa
  • Qëndrueshmëri e përmirësuar për kampe në sipërfaqe jo të drejtë
  • Distancë e shkurtër e ndalimit me bazë të lagësht
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve