stage_image1_lg
Gomat Continental

Vanco™ 2

E fuqishme, e sigurt dhe jashtëzakonisht e qëndrueshme.

  • Manovrimi, i krahasueshëm me makinat vetjake
  • Performancë e jashtëzakonshme në frenimin në lagështi
  • Siguri e shkëlqyeshme para rrëshqitjes në ujë
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve