stage_image1_lg
Gomat Continental

Vanco™ Eco

Kursim dhe siguri për përdorim të përditshëm.

  • Kosto-efektive për shkak të rezistencës së përmirësuar të rrokullisjes
  • Distanca e shkurtër e frenimit, madje edhe në sipërfaqe të lagështa
  • Manovrimi, i krahasueshëm me makinat vetjake
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve
Materiali për shkarkim