stage_image1_lg
Gomat Continental

ContiWinterContact™ TS 830

Eksperte në frenimin efektiv me automjete kompakte dhe të madhësive të mesme.

  • Reduktimi i distancës së frenimit në dëborë, në sajë të numrit të madh të blloqeve në pjesën e shpatullave të modelit
  • Performancë e shkëlqyer në frenimin në akull dhe në sipërfaqe të lagështa
  • Modeli i dizajnuar ishte krijuar për sistemet më të avancuara të drejtimit elektronik
  • Ulje unike e konsumit të karburantit
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Rezultatet e provës
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve