stage_image1_lg
Gomat Continental

ContiVanContact™ 100

Efikasiteti dhe siguria për përdorim të përditshëm. Siguria. Dhe më shumë efikasitet.

  • Efikasitet shumë i lartë për shkak të numrit të madh të kilometrave të përshkuar
  • Qëndrueshmëri e përmirësuar në të gjitha llojet e rrugëve dhe për rrjedhojë një jetëgjatësi më e madhe
  • Siguri e shkëlqyeshme për ngarkesa të rënda
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve
Materiali për shkarkim