stage_image1_lg
Gomat Continental

ContiEcoContact™ 5

Ideale për drejtim të sigurt dhe ekonomike.

  • Rezistencë e optimizuar në rrotullim për uljen e konsumit të karburantit
  • Frenim shumë i sigurt dhe distancë e shkurtër frenimi në rrugët me lagështi
  • Manovrim më i mirë në rrugët e lagështa dhe të thata
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Rezultatet e provës
Teknologjia
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve
Materiali për shkarkim