stage_image1_lg
Gomat Continental

ContiCrossContact Winter

Kapje dhe frenim i shkëlqyer në dëborë dhe akull.

  • Kapje e shkëlqyer dhe performancë në frenimin në rrugët me dëborë dhe me lagështi
  • Manovrim i shkëlqyeshëm në rrugët me dëborë dhe me lagështi
  • Niveli shumë i lartë i sigurisë kundër rrëshqitjes në ujë
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Rezultatet e provës
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve