stage_image1_lg
Gomat Continental

ContiCrossContact™ UHP

Për shpejtësi të lartë të drejtimit në rrugë.

  • Distanca e shkurtër e frenimit dhe stabiliteti i lartë i drejtimit të pjesës anësore 
  • Siguri e madhe për manovrim të jashtëzakonshëm dhe kënaqësi në timon 
  • Rezistencë e ulët në rrotullim dhe kapje e shkëlqyeshme
Gjetësi i gomave
Karakteristikat teknike
Rezultatet e provës
Tehnologija
Etiketa e gomave të BE-së
Zgjedhja e shitjeve