Tour de France

Tour de France

Cilësia më e lartë për biçikleta - ashtu si për automjete.

Continental ka mbi 100 vjet përvojë në zhvillimin dhe prodhimin e gomave të biçikletave. Kështu që, le t'ju prezantojmë me koncepte të rëndësishme në teknologjinë moderne të gomave, të tilla si presioni i ajrit i ngarkuar, llojet, rrëshqitja në ujë dhe strukturat e ndryshme të gomave. Së shpejti do të zotëroni bazat. Ashtu si ne!


New content item

Llojet e gomave

Jo të gjitha gomat janë të njëjta; qoftë për automobila apo biçikleta, gomat janë të disa llojeve dhe janë të destinuara për kategori të ndryshme automjetesh.

Gomat për biçikletat garuese janë të disenjuara për sipërfaqe me asfalt. Prandaj janë të ngushta dhe të lehta, me faqe minimale shkelëse për rezistencë më të vogël. Gomat për biçikleta malore mund të përballen me terrenin shkëmbor, të ashpër dhe të kenë një profil më agresiv për sipërfaqe jo të sheshta. Gomat e çiklizmit për Cyclocross janë të disenjuara për çiklizëm në asfalt, rërë, tokë, baltë dhe herë pas here edhe nëpër shkallë. Gomat për biçikleta në qytet dhe trekking, ku ritmi i udhëtimit është më i qetë, kanë një profil të thjeshtë për asfalt dhe aty-këtu për ndonjë rrugë me çakëll.

Në botën e automobilave, prodhuesit dizajnojnë goma me karakteristika të ndryshme për automobila, për automjete sportive terreni dhe për automjetet e shpërndarjes. Gomat për automjetet e shpërndarjes, për shembull, duhet të jenë të qëndrueshme dhe duhet të durojnë ngarkesë më të rëndë se gomat e një automjeti mesatar. Gomat për automjetet sportive të terrenit dhe automjetet e vërteta të terrenit kanë kërkesa të veçanta, të tilla si drejtimi në të gjitha sipërfaqet dhe drejtimi me fuqi motorike në të katër rrotat.

New content item

Rrëshqitja në ujë

Rrëshqitja në ujë ndodh kur një shtresë uji formohet midis gomës së makinës dhe sipërfaqes së rrugës. Gomat nuk mund të kapen në rrugë siç duhet dhe humbja e kapjes do të thotë që shoferi humbet kontrollin dhe nuk mund ta drejtojë, frenojë ose përshpejtojë me automjetin.

Rrëshqitja në ujë ka shumë të ngjarë të ndodhë në reshje të mëdha kur uji mbahet në karrexhatë. Por problemi mund të përkeqësohet më tej edhe nga gjendja e gomave të automjetit dhe shpejtësia e drejtimit. Prandaj është e rëndësishme sa në vijim:

  • gomat e automobilave duhet të fryhen deri në presionin e duhur të ajrit të mbushjes;
  • mbani nën kontroll thellësinë e profilit në mënyrë që të mos bjerë poshtë vlerës minimale prej 1,6 mm, sipas ligjit të përshkruar;
  • zvogëloni shpejtësinë në kushte me lagështi.

Biçikletat nuk i nënshtrohen rrëshqitjes në ujë. Sipërfaqja e kontaktit të gomave të automobilit me rrugën është në formë drejtkëndore dhe goma, kur bie në kontakt me rrugën, formon një skaj të sheshtë të përparmë për të kapur me lehtësi ujin poshtë saj gjatë rrotullimit - megjithatë, sipërfaqja e kontaktit të gomave të biçikletave është e rrumbullakët, që ta largojë ujin anash në mënyrë më efektive. Kjo është për shkak se ato janë të dizajnuara për anim në kthesa.

Edhe një tjetër ndryshim thelbësor është se gomat e biçikletave janë më të ngushta dhe kanë një presion relativisht të lartë të ajrit mbushës. Kjo do të thotë se me buzën e përparmë të gomës ka më pak kontakt me ujin dhe presioni i lartë i ajrit është më efektiv gjatë largimit të ujit poshtë gomës. Për krahasim, gomat e makinave janë të gjera dhe kanë presion më të ulët të ajrit. Për këtë arsye, në to, largimi i ujit nga qendra në pjesën e jashtme mund të jetë i vështirë.

Së fundi, këtu është edhe çështja e shpejtësisë. Automobili lëviz shumë më shpejt. Në varësi të thellësisë së ujit, shpejtësia lejon më pak kohë që uji të largohet. Pak mundësi ka që ndonjëherë ta ngitni biçikletën tuaj aq shpejt sa të krijohet rrëshqitje në ujë, pavarësisht nga sa me padurim i rrotulloni pedalet.

New content item

Struktura e gomave

Në ditët e sotme, shumica e gomave të automobilave kanë strukturë radiale. Në të kundërt, biçikletat ende përdorin gomat diagonale. Cili është ndryshimi?

Në strukturën radiale të gomave, pjesa anësore dhe faqja shkelëse mund të funksionojnë si dy pjesë të pavarura të gomës. Gomat të tilla janë më të lehta dhe, për shkak të rezistencës më të ulët në rrotullim, ofrojnë efikasitet më të mirë të karburantit, dhe gjithashtu kanë elasticitet më të lartë në pjesën anësore.

Goma diagonale përbëhet nga shumë shirita llastiku që mbivendosen me njëra-tjetrën dhe faqja shkelëse dhe pjesa anësore janë të ndërvarura me njëra-tjetrën. Kështu, shiritat e mbivendosur formojnë një shtresë të trashë, e cila është më pak elastike. Në kombinim me kamerdaren, ngurtësia anësore e gomave diagonale është thelbësore për rezistencën ndaj të ashtuquajturës shpim snake-bite, kur kamerdarja është ngjeshur midis pengesës dhe rrethit të rrotës, dhe për performancën e përgjithshme.

New content item

Presioni në goma

Pesha

Presioni optimal i ajrit të mbushjes varet nga përmasa e gomës dhe pesha që duhet të mbajë. Presioni i gomave matet në paund për inç katror ose me shkurtimin PSI. Presioni i duhur i ajrit mbushës është i rëndësishëm për kapje të mirë në rrugë dhe efikasitetin e energjisë. Ndiqni gjithmonë udhëzimet e prodhuesit kur përcaktoni presionin e duhur të ajrit mbushës.

Temperatura

Temperatura ndikon shumë në presionin e gomave. Rritja e temperaturës shkakton zgjerimin e ajrit në goma, gjë që mund të çojë në presion të tepërt të lartë nëse gomat më parë ishin plotësisht të mbushura. Temperaturat e ftohta shkaktojë një tkurrje të ajrit në brendësi të gomave, sepse gomat që fillimisht ishin të fryra deri në presionin e duhur, në mot të ftohtë kanë një presion më të ulët.

Lartësia mbi nivelin e detit

Ndryshimet në lartësinë mbi nivelin e detit ndikojnë në presionin e gomave sepse ndryshon presioni i ajrit në mjedis. Niveli i presionit të gomave është krijuar për shkak të raportit midis ajrit në goma dhe ajrit të mjedisit. Ajri gjatë ngjitjes në një lartësi më të lartë mbi nivelin e detit shkakton më pak rezistencë, e cila do të rezultojë në presion më të lartë në brendësi të gomave.